Samsung sắp triển khai công nghệ AI Galaxy lên các thiết bị đeo tay

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

AI, nâng cao

Chúng ta đã viết rất nhiều về các tính năng AI Galaxy khác nhau đi kèm với dòng Galaxy S24, nhưng có vẻ như Samsung mới chỉ bắt đầu với công nghệ AI của mình – với các sản phẩm đeo tay là mục tiêu tiếp theo để nhận được một số cải tiến AI mới.

Thiết bị mới và cũ

Các tính năng AI có sẵn trên điện thoại Galaxy S24 bao gồm vòng tròn để tìm kiếm để nhanh chóng tra cứu các mục trên web, tóm tắt tự động ghi chú và bản ghi, khả năng chỉnh sửa hình ảnh và video nâng cao và dịch ngôn ngữ.

Các tính năng AI sẽ như thế nào trên thiết bị đeo tay?

Không nhiều tính năng trong số đó có thể dễ dàng chuyển sang thiết bị đeo tay, vì vậy chúng tôi cho rằng Samsung có một số tính năng AI thông minh khác trong quá trình phát triển khi nói đến các thiết bị trong tương lai như Samsung Galaxy Watch 7.

Dựa trên những gì các giám đốc điều hành của Samsung đã nói trong quá khứ, trọng tâm có thể là sử dụng AI để giúp cuộc sống của người dùng thuận tiện hơn, cũng như tăng cường khả năng của các thiết bị – chẳng hạn như thêm thông tin chi tiết về tất cả dữ liệu được ghi lại bởi trình theo dõi sức khỏe.

#samsung #galaxyai #thietbideotay #ainangcao #galaxywatch