Quy trình thanh toán

Author picture

Quy trình thanh toán

 • Người Mua và Người Bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn phương thức phù hợp:
 • Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi, đối với hàng hóa sản phẩm, không áp dụng với dịch vụ):
 • Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
 • Bước 2: Người Mua đặt đơn hàng trên ModunFit;
 • Bước 3: ModunFit xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán;
 • Bước 4: Người Bán tùy ý chọn phương thức chuyển hàng thông qua ModunFit;
 • Bước 5: Người Mua nhận hàng và thanh toán cho ModunFit;
 • Bước 6: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, ModunFit thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua Ví ModunFit.
 • Cách 2: Thanh toán online qua Ví Zalopay, Momo hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ: ModunFit chấp nhận thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam với điều kiện phải là thẻ của thương hiệu thẻ Visa hoặc Master Card:
 • Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
 • Bước 2: Người Mua đặt đơn hàng trên Beautyx;
 • Bước 3: Người mua thanh toán;
 • Bước 4: ModunFit xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán;
 • Bước 5: Người Bán chuyển hàng theo kênh vận chuyển người mua lựa chọn trong đơn hàng: vận chuyển thông qua ModunFit hoặc Người Mua và Người Bán tự giao nhận;
 • Bước 6: Người Mua nhận hàng;
 • Bước 7: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, ModunFit thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua Ví trên ModunFit.