Sky Fitness and Yoga

Sky Fitness and Yoga

5

ĐỊA CHỈ

5238 ĐT 818, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An

  • Gym
  • Yoga
  • Kick Boxing
  • Personal Trainer

Giới thiệu

Phòng gym hiện đại nhất tỉnh Long An. Cùng với đầy đủ các dịch vụ và tiện ích: Gym, Yoga, Dance, Kickboxing, Huấn luyện viên, hồ bơi, cafe….

Liên hệ