Chill Gym

Chill Gym

3

ĐỊA CHỈ

39A CMT8, kp.Hòa Long , p.Lái Thiêu, tx.Thuận An, Bình Dương

  • Member
  • PT

Giới thiệu

CHILL GYM
🏋️‍♀️ 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 🏋️‍♀️
🏋️ Phòng tập được trang bị thiết bị hiện đại
🏋️ Đầy đủ các bộ môn: Fitness, PT …
🏋️ Không gian sang trọng, thoải mái

Liên hệ

39A Cách Mạng Tháng 8 Khu Phố Hoà Long, Lái Thiêu
070 495 2969