Sử dụng Strava trên đồng hồ thông minh để theo dõi hoạt động như một chuyên gia 🏃‍♂️

Sử dụng Strava trên đồng hồ thông minh

Apple Watch

Tải xuống ứng dụng Strava từ App Store và đăng nhập. Sau đó, mở ứng dụng Apple Watch, tìm Strava và cài đặt. Khi mở Strava trên đồng hồ, bạn sẽ thấy lời nhắc trên điện thoại yêu cầu ủy quyền Strava cho Apple Watch. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bắt đầu ghi lại hoạt động.

Samsung Watch

Có một ứng dụng Strava độc lập cho đồng hồ thông minh Samsung Gear và Galaxy. Nếu bạn có đồng hồ Samsung cũ hơn, bạn vẫn có thể cài đặt ứng dụng Strava từ Galaxy Store. Giao diện được đơn giản hóa, cho phép bạn bắt đầu, dừng và tạm dừng hoạt động, cũng như hiển thị tiến trình của bạn.

Đồng hồ Wear OS

Strava hỗ trợ đồng hồ Wear OS từ Wear OS 3.0 trở lên. Cài đặt ứng dụng Strava từ Google Play Store và đăng nhập. Khi mở Strava trên đồng hồ thông minh, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền truy cập vào dữ liệu vị trí và sức khỏe của mình.

Garmin

Mặc dù không có ứng dụng Strava chuyên dụng trên đồng hồ Garmin, bạn có thể đồng bộ hóa đồng hồ Garmin với Strava thông qua ứng dụng Garmin Connect trên điện thoại thông minh của mình. Bằng cách này, bất kỳ hoạt động mới nào sẽ tự động đồng bộ hóa với Strava.

Fitbit

Tương tự như Garmin, không có ứng dụng Strava chuyên dụng trên thiết bị Fitbit. Tuy nhiên, bạn có thể đồng bộ hóa hoạt động của mình bằng cách kết nối thiết bị Fitbit với Strava thông qua liên kết được cung cấp.

Tận dụng tối đa các bài tập của bạn bằng cách sử dụng Strava trên đồng hồ thông minh. Theo dõi hoạt động, nhận thông tin chi tiết về sức khỏe và đạt được mục tiêu thể dục của bạn dễ dàng hơn. Khám phá cách kết nối Strava với Apple Watch, Samsung Watch, Wear OS Watch, Garmin và Fitbit để nâng cao trải nghiệm tập luyện của bạn.
#strava #smartwatch #fitness #tracking #health
#apple_watch #samsung_watch #wear_os_watch #garmin #fitbit