TMind Fitness & Yoga

TMind Fitness & Yoga

4

ĐỊA CHỈ

207 Trần Hưng Đạo, Khu Phố Phú Nghĩa, Phường Phú Đức, Thị Xã Binh Long, Tỉnh Binh Phuớc

  • Gym
  • Personal Trainer
  • Yoga
  • Dance

Giới thiệu

Phòng tập nằm trong tòa nhà Bình Long Hotel.

Liên hệ

Địa chỉ: 207 Trần Hưng Đạo, Khu Phố Phú Nghĩa, Phường Phú Đức, Thị Xã Binh
Long, Tỉnh Binh Phuớc

Hotline: 0976891576