CÔNG TY CÔNG NGHỆ Y TẾ KHỔNG LỒ CHANGE HEALTHCARE BỊ TẤN CÔNG MẠNG 🔐

#cyberattack #healthcare #ransomware #databreach #security
Hình ảnh minh họa cho vụ tấn công mạng vào Change Healthcare

Hệ Thống Bị Gián Đoạn, Dịch Vụ Y Tế Bị Ảnh Hưởng 🏥

Change Healthcare, một trong những công ty công nghệ y tế lớn nhất nước Mỹ, đã bị tấn công mạng, khiến nhiều dịch vụ trực tuyến bị gián đoạn. Trang web chính thức và các trang đăng nhập của công ty hiện không thể truy cập. 😨

Nguyên Nhân Vụ Tấn Công Vẫn Chưa Được Xác Định 🤔

Change Healthcare cho biết họ đã phát hiện ra “mối đe dọa từ bên ngoài” và đang nỗ lực khắc phục sự cố. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ tấn công vẫn chưa được công bố. Nhiều chuyên gia nghi ngờ đây có thể là một vụ tấn công ransomware. 👿

Ảnh Hưởng Lan Rộng Đến Ngành Dược 💊

Vụ tấn công mạng không chỉ ảnh hưởng đến Change Healthcare mà còn gây ra sự cố cho các hiệu thuốc địa phương. Nhiều hiệu thuốc không thể xử lý đơn thuốc của bệnh nhân do hệ thống của Change Healthcare bị gián đoạn. 😟

Change Healthcare, một công ty công nghệ y tế lớn của Mỹ, đã bị tấn công mạng, gây gián đoạn dịch vụ và ảnh hưởng đến ngành dược. Nguyên nhân vụ tấn công vẫn chưa được xác định.